Komposttoiletter
Kompost og Jytte Abildstrøm.jpg

Fornyet Energi har hele tiden installeret komposttoiletter i Danmark - trods myndighedernes nervøsitet eller modstand.

Komposttoiletter fjerner med et slag "det sorte spildevand", sparer recipienten for belastende næringssalte og reducerer brugen af vore vandressourcer.

Fremtidens Teknologi
Princippet om at sortere affald ved kilden, er almindeligt kendt indenfor næste alle områder af affald. Mærkeligt nok lever vi i en kultur, hvor det affald - vi selv som mennesker producerer, - nemlig fækaler og urin, sædvanligvis bliver blandet godt og grundigt op med vores sparsomme rene drikkevand, spildevand fra huse og fabrikker. Derefter transporteres spildevandet, som vi kalder det, på yderst energikrævende måde til centrale opsamlingssteder, såkaldte "rensningsanlæg", efter en igen meget energikrævende proces, hvor visse stoffer og materialer "renses" fra - udledes til vores åer, søer, fjorde og have. Vi kalder komposttoilettet for fremtidens sanitære teknologi, fordi vi sorterer urin og fækalier, og herefter behandler hver enkel del bedst muligt efter miljøhensyn.

Hvad er et komposttoilet ?

Et komposttoilet er et toilet hvor fækalier og urin sepereres i toiletstolen. Herefter komposteres fækalierne, og urinen opsamles i beholder til senere udspredning på ikke spiselige afgrøder.

1. Ved at kompostere fækalierne anvender du ikke vand i toilettet, men tilføjer lidt organisk materiale med højt kulstofindhold som f.eks. fintsnittet hampefibre, strå, græs, eller lignende. En kompost er en levende organisme, og det at arbejde med kompost er gudskelov et mere og mere udbredt fænomen. At kompostere sit eget personlige affald, når ens krop har taget den nødvendige næring, er en opgave, som ikke er stor, men kræver en vis omtanke og omhu.

2. Urinen - ja, her i Danmark tisser vi ca. 500 liter om året pr. person. Urinen er yderst rig på bl.a. kvælstof og andre næringssalte. Fra komposttoilet-stolen opsamles urinen i beholdere, der har kapacitet til opvaring i vintersæsonen. Som alje fra landbruget udspredes urinen i væxtsæsonen på næringskrævende ikke spiselige afgrøder

Virus-sygdomme opformeres i vandmiljø. Mange medicinrester kan ikke "renses" væk i "renseanlægget". Kompost af fækalier beriger jorden. Fækalier i vand giver gæringsprocesser. Hvorfor bruger vi vores rene drikkevand i en illussion om at vi behøver at blande vores eget personlige affald op i det herligste rene vand ???

 

Det globale perspektiv:

Måske ser vi netop vores vand- & spildevandsproblem i større perspektiv ude i vores globale verden.

Her i Danmark har vi haft vældigt nemt ved at grave kloakledninger ned i vores undergrund. I Norge, Sverige og Finland hvor grundfjeldet findes under husene, har man haft meget svært ved at skabe de sanitære forhold, som vi her i Danmark kender som "rensningsanlæg", fordi det er umuligt at grave kloakledningerne ned. Alene i Finland findes 400.000 toiletter uden vand, hvor forskellige udgaver af komposttoiltter er daglig praksis for næsten 1 million mennesker.

Andre steder i verden, er vi endnu ikke i stand til at "rense" op efter os selv, Har du boet

I Indien er 70 % af befolkningen uden toiletter (dette er specielt et problem for kvinderne, som f.eks. ikke kan gå i skole, hvis der ikke er et toilet, (hvorfor er det altid anderledes for mændene ?). I USA bygger MacDonalds komposttoiletter i områderne udenfor "offentlig kloakering", der findes alle mulige former for hjemmebyggede komposttoiletter. I Japan eksistere store forskningsteams, med en professor i komposttoiletter i spidsen, som udelukkende forsker i komposttoieltter. I Japan bor der rigtig mange mennesker på et meget lille areal, og naturligvis er rent drikkevand et meget stort problem.

Mange steder i Afrika går kvinderne den halve dag efter vand, samtidig med at de rige forbruger mere og mere vand i deres toiletter.

At vandskyllende toiletter er blevet et statussymbol i den fattige del af verden er absurd.

Har du nogensiden boet på et resort i Asien, hvor koralrevene er blevet ødelagt af turisternes vandskyllende toiletter, er det værd at overveje om du vil blive ved med at skylle rent drikkevand ud i toilettet, eller om du hellere vil blive god til at kompostere !

Vores komposttoilethus i Sydindien.jpg fra Indien, vi laver 3 separation urin, fæces og vaskevand.jpg

Fornyet Energi ApS, Øbrovej 9, 4295 Stenlille, Danmark
Telefon: 57 80 45 22, E-mail: fornyetenergi@fornyetenergi.dk, Cvr.nr.: 26108225
Copyright Fornyet Energi, Alle Rettigheder Forbeholdes
Design og CMS af Valeo.dk