Brug af masseovn

Brugervejledning til din masseovn.

Udtørring af din nye masseovn

En nymuret masseovn skal tørre min. 1 måned med alle låger, renselemme & spjæld åbne - i et tørt rum. Under andre forhold bør denne periode være længere (hvis det er muligt evt. med en lille varmeblæser i ildstedsrummet de sidste par dage).

Derefter starter en udtørring med ild, som også tager 1 måned.

Du starter med at fyre med ½ kg. brænde den 1. dag.

Næste dag ½ kg mere (i alt 1 kg).

Således øger du brændet med ½ kg om dagen til du er oppe på 14-17 kg brænde, som er den optimale mængde brænde pr. bål i en masseovn. Læs nedenstående fyringsvejledning.

I denne udtørringsperiode drives der vand ud af murematerialerne & der kan endog løbe vand ud af renselemmene.

 

Det er vigtigt, at udtørringen sker langsomt, da vandet ved en for hurtig udtørring vil "springe" sig ud.

Nu er masseovnen EEN gang for alle "indfyret" og de ildfaste materialer klar til de daglige bål fremover.

Fyring i Fornyet Energi's masseovne (typisk 3,5-5 tons).

 • Træk spjældet helt ud, før du tænder bålet.
 • Træk askeskuffen 10-15 cm ud (der skal være luft nok til ilden - hvilket kommer igennem askerummet). Efter 5-10 min., når ilden har fået rigtig fat, skubbes askeskuffen ind til ca. 3-6 cm fra front, således at bålet brænder rent men ikke buldrende.
 • Brændet som skal være helt tørt, bygges op, som vist på skitse. Brændet er kløvet træ, som max er 10 x 10 cm i tværsnit. Det kan fint være lette træarter: gran, fyr, lærk, birk, el m.fl. (min. 1 års tørretid under halvtag), men selvfølgelig kan det også være tunge træarter som bøg, elm, eg m.fl. (min. 2 års tørretid under halvtag).
  Da der altid skal være luft mellem træstykkerne, kan der ikke fyres med træpiller eller lignende, som ikke tillader luften at strømme igennem bålet. Hvis luftgennemstrømningen forhindres ved tæt pakning af bålet, kan det afstedkomme en eksplosion i ovnen, da gasserne i sådanne tilfælde ikke kan slippe ud & derfor ophobes i ildstedet.
  Hvis du vil vide mere om brænde og brændefyring kan vi anbefale bogen: Brænde og brændeovne, Fra Chr. Ejlers forlag, 2006.                                                                 
  Vi anbefaler endvidere at du finder en lokal brændeleverandør, som kan levere det rette brænde (stol ikke på at brændet er tørt, selvom brændeforhandleren insisterer på dette .            
 • Fyld først 7-8 kg brænde i ildstedsrummet, som vist på tegningen her. Øverst lægges et par optændingsblokke med lidt småbrænde omkring. Når du på denne måde, tænder ilden i toppen af bålet, hjælper du ilden hurtigere op i temperatur så gasserne i 
  optændingsfasen afbrændes hurtigere - du vil se mindre røg ud af skorstenen til følge.

 


brændeoplægning i masseovn.jpg

 • Når bålet er brændt ca. halvt ned, efterfyldes resten af brændet 6-9 kg.. På denne måde sikrer du, at temperaturen i masseovne hurtigt kommer op, med en ren forbrænding til følge.             Med dette bål på 14-17 kg brænde delt i 2 ladninger er bålets samlede varighed 1½-2 timer      
 • Ildstedet, lågerne og håndtagene på lågerne bliver meget varme under bålet, så vi anbefaler en ildstedshandske.
 • Når bålet er brændt helt ned, skyd spjældet helt ind og luk for askeskuffen.
 • Ovnen vil nu langsomt blive varmere og varmere på dette ene bål.
 • Næste bål tændes normalt 22-24 timer herefter. Bliver det koldere kan du øge varmen i masseovnen yderligere ved at afbrænde et bål efter min. 4 timer på f.eks. 7-9 kg. Bliver det varmere f.eks. forår kan man fyre med det ordinære bål (14-17 kg) hver anden eller hver tredje dag. Om sommeren er det naturligvis muligt at brænde mindre bål i ny og næ, hvis der kommer en kold & fugtig periode.
 • En god idé er, at lægge næste bål til rette minimum 6 timer efter bålet er færdigt - dette udtørrer brændet fuldstændigt til næste optænding.
 • BAGEOVNEN kan fejes ren (aske kan fejes ned i sprækken til ildstedet) - ovnen er klar til bagning.
 • Du skal lære din bageovn at kende - hold din arm ind i bageovnen, tæl sekunderne, når du synes det bliver for varmt er et fingerpeg, at 8-14 sekunder er godt til hvidt brød. Pizza skal være endnu hedere blot 6 sekunder. Prøv dig frem. Vort forslag er at bruge stegetermometer i brød og kød.
 • Ideen er, at der fyres i masseovnen hvert døgn.
 • I meget kolde perioder kan et bål om morgenen og et om aftenen selvfølgelig lade sig gøre

 

Vedligeholdelse af masseovnen.

 • Vi anbefaler, at ovnen males med silikatmaling eller kalkes. Dette bør først ske efter udtørring af ovnen.
  Da der er tale om store svingninger i varme i hele stenmassen, har vi bevidst forsøgt at undgå revnedannelser med placering af ildfast dug mellem den ildfaste kerne og den ydre ommuring. Til trods herfor, kan der nogle gange i få tilfælde alligevel opstå nogle få hårfine revner gennem nogle fuger. Konstruktivt betyder dette intet, og revnerne kan kosmetisk udbedres ved overmaling eller kalkning.
 • Sod på glasset i lågerne fjernes nemt med lidt aske på en fugtig klud (eller sammenkrøllet avisside). På de kombinerede ovne, hvor der er ildsteds- & bageovnslåge, må man forvente, at glasset i bageovnslågen bliver sort, hvilket skyldes den store kontrast i varme & afkøling netop på bageovnsglasset. Sørg derfor for jævnlig rengøring af bageovnsglasset.
 • Sørg for at tømme askeskuffen, således at luftindtaget virker. Hvis asken kommer op til under risten, kan risten let deformeres, og må udskiftes. Desuden vil som tidligere nævnt den primære luft forhindres med dårlig forbrænding til følge. Askeskuffen skal helst ikke være mere end halv fuld.
 • Det er vigtig at rense masseovnens røgkanaler 1 gang om året (dette gøres, når ovnen er nedkølet). Åbn renselemmene ind til ovnens røgkanaler og støvsug evt. flyveaske væk. Sørg i det hele taget for at holde ovnen ren indvendig.

 

Fornyet Energi ApS, Øbrovej 9, 4295 Stenlille, Danmark
Telefon: 57 80 45 22, E-mail: fornyetenergi@fornyetenergi.dk, Cvr.nr.: 26108225
Copyright Fornyet Energi, Alle Rettigheder Forbeholdes
Design og CMS af Valeo.dk