Håndværkerovne

Vor håndværker masseovn er velegnet, hvor der stilles særlige krav til udformning.

Håndværker masseovnen kan opvarme et velisoleret hus på 125 m² og i nogle tilfælde mere med et bål om dagen på 15-18 kg brænde. 

Som standard er ovnen færdig ommuret 119x107 cm i grundplan og 220 cm høj. Håndværkerovnen fås både med og uden bageovn. Bageovnen kan placeres i modsat side af indfyringslågen eller i samme side.

Ovnen vejer typisk 4 - 5,5 tons.

Håndværkerovnens ildfaste kerne opbygges i ildfaste sten med visse dele i ildfaste støbte elementer i høj kvalitet fra vort eget værksted. Ovnen ommures med massive mursten & leveres tit med vandskuring. Der isættes danske låger og andre støbejernsdele.Hvis du ønsker at anskaffe en af vores masseovne - samt modtage et konkret tilbud på en ovn der passer dit hus, bedes du:

tilsende os tegninger over huset, specielt over forholdene omkring ovnen med loftshøjde m.v. evt. med et enkelt foto, med angivelse af hvor masseovnen tænkes placeret - og hvilken ovn, du ønsker, samt andre ønsker til ovnen og placering. Såfremt det er uproblematisk fremsender vi tilbud. Hvis det ikke umiddelbart kan lade sig gøre, kontakter vi dig vedr. pris på evt. projekteringsarbejde i forbindelse med ovnen (normalt 2-6 timer) - det kan evt. også være nødvendigt med et konsulentbesøg (se Fornyet Energis priser vedr. dette)Fornyet Energi ApS, Øbrovej 9, 4295 Stenlille, Danmark
Telefon: 57 80 45 22, E-mail: fornyetenergi@fornyetenergi.dk, Cvr.nr.: 26108225
Copyright Fornyet Energi, Alle Rettigheder Forbeholdes
Design og CMS af Valeo.dk