Masseovnens funktion

Masseovnens store masse, den sekundære forbrænding af røggasser, den rene forbrænding og det lange varmegennemløb adskiller masseovne markant fra andre ovntyper.

Én gang i døgnet tændes der et bål i ildstedsrummet. Først åbnes for spjældet mellem ovnen og skorstenen. Gennem askeskuffen og ildristen kommer den primære luft nedefra til bålet. Den sekundære luft presser sig op langs den indvendige side af ildstedslågen og bliver forvarmet fra bålet og deltager på denne måde i at forbrænde røggasserne i det sekundære forbrændingskammer, uden at afkøle forbrændingstemperaturen.

Herefter presses varmen/ilden/røgen ud til siderne og tvinges ned i røgkanalerne, hvor varmen p.g.a. temperaturforskellen mellem massen i ovnen og den "nye" varme akkumuleres i massen. Dette er vigtigt at forstå, da dette forklarer, hvorfor en masseovn skal være tung.

Masseovnen skal netop være så tung at den har masse nok til at kunne optage varmen - da varmen, hvis de indvendige røgkanaler allerede er varme, vil glide forbi massen ud i skorstenen.

Når bålet på 15-18 kg brænde er brændt ud, lukkes for skydespjældet ind til skorstenen, så varmen beholdes i huset. Yderligere lukkes låger og askeskuffe som i sin tæthed er medvirkende til at forhindre varmeflugten gennem skorstenen.

Nu sker der det overraskende, at ovnen "vokser" i varme, hvilket for enhver ny masseovnsejer er et mysterium - som gør ovntypen unik !

Hvis man fortsætter med flere kilo brænde - fordi man ønsker mere varme - vil man opdage, at den producerede energi ikke når at blive akkumuleret i røgkanalerne - men glider lige op i skorstenen. Så ønsker man højere varme på ovnens overflader må man vente 4-5 timer med mere brænde før temperaturen i røgkanalernes indersider er faldet så de igen er i stand til at optage mere energi.

Masseovnen vil stå med en udvendig temperatur på 45º-55º, hvilket gør det muligt at møblere tæt på ovnen uden at føle ubehag, samtidig hermed kan man sige a den er meget "børnevenlig"

Hvornår man vælger at fyre i ovnen er op til familiens vaner, men masseovnen er stadig varm med "gammel" varme efter 22 timer uden fyring med den ønskede rumtemperatur, når næste dags bål tændes.

Varmen fordeler sig let i hele huset fordi ovnen står med jævn varme døgnet rundt, blot er det en god ide at lade dørene til de enkelte rum stå åbne, når man forlader huset eller når det ikke er nødvendigt med lukkede døre.

Ventilationsrør og ventilatorer er støjende, el-forbrugende og normalt unødvendige varmefordelere i huse med masseovne.

De billige "lette" brændesorter gran, fyr, el m.fl. egner sig fortræffeligt til masseovne p.g.a. den åbne struktur i træet, indholdet af harpiks o.m.a. som medvirker til et rigt, iltholdigt og livligt bål, hvorfra varmen nemt & hurtigt kan opsamles i masseovnen. Se mere under brænde

Fornyet Energi ApS, Øbrovej 9, 4295 Stenlille, Danmark
Telefon: 57 80 45 22, E-mail: fornyetenergi@fornyetenergi.dk, Cvr.nr.: 26108225
Copyright Fornyet Energi, Alle Rettigheder Forbeholdes
Design og CMS af Valeo.dk