Vi tilbyder

Komposttoiletter

EN RESSOURCEBESPARENDE LØSNING​

komposttoiletter i danmark

Fornyet Energi har hele tiden installeret komposttoiletter i Danmark – trods myndighedernes nervøsitet eller modstand. Komposttoiletter fjerner med et slag “det sorte spildevand”, sparer recipienten for belastende næringssalte og reducerer brugen af vore vandressourcer.

Fremtidens Teknologi

Princippet om at sortere affald ved kilden, er almindeligt kendt indenfor næste alle områder af affald. Mærkeligt nok lever vi i en kultur, hvor det affald – vi selv som mennesker producerer, – nemlig fækaler og urin, sædvanligvis bliver blandet godt og grundigt op med vores sparsomme rene drikkevand, spildevand fra huse og fabrikker. Derefter transporteres spildevandet, som vi kalder det, på yderst energikrævende måde til centrale opsamlingssteder, såkaldte “rensningsanlæg”, efter en igen meget energikrævende proces, hvor visse stoffer og materialer “renses” fra – udledes til vores åer, søer, fjorde og have. Vi kalder komposttoilettet for fremtidens sanitære teknologi, fordi vi sorterer urin og fækalier, og herefter behandler hver enkel del bedst muligt efter miljøhensyn.

Hvad er et komposttoilet?

Et komposttoilet er et toilet hvor fækalier og urin sepereres i toiletstolen. Herefter komposteres fækalierne, og urinen opsamles i beholder til senere udspredning på ikke spiselige afgrøder.

1. Ved at kompostere fækalierne anvender du ikke vand i toilettet, men tilføjer lidt organisk materiale med højt kulstofindhold som f.eks. fintsnittet hampefibre, strå, græs, eller lignende. En kompost er en levende organisme, og det at arbejde med kompost er gudskelov et mere og mere udbredt fænomen. At kompostere sit eget personlige affald, når ens krop har taget den nødvendige næring, er en opgave, som ikke er stor, men kræver en vis omtanke og omhu.

2. Urinen – ja, her i Danmark tisser vi ca. 500 liter om året pr. person. Urinen er yderst rig på bl.a. kvælstof og andre næringssalte. Fra komposttoilet-stolen opsamles urinen i beholdere, der har kapacitet til opvaring i vintersæsonen. Som alje fra landbruget udspredes urinen i væxtsæsonen på næringskrævende ikke spiselige afgrøder

Virus-sygdomme opformeres i vandmiljø. Mange medicinrester kan ikke “renses” væk i “renseanlægget”. Kompost af fækalier beriger jorden. Fækalier i vand giver gæringsprocesser. Hvorfor bruger vi vores rene drikkevand i en illussion om at vi behøver at blande vores eget personlige affald op i det herligste rene vand ???

Det globale perspektiv:

Måske ser vi netop vores vand- & spildevandsproblem i større perspektiv ude i vores globale verden. Her i Danmark har vi haft vældigt nemt ved at grave kloakledninger ned i vores undergrund. I Norge, Sverige og Finland hvor grundfjeldet findes under husene, har man haft meget svært ved at skabe de sanitære forhold, som vi her i Danmark kender som “rensningsanlæg”, fordi det er umuligt at grave kloakledningerne ned. Alene i Finland findes 400.000 toiletter uden vand, hvor forskellige udgaver af komposttoiltter er daglig praksis for næsten 1 million mennesker.

Andre steder i verden, er vi endnu ikke i stand til at “rense” op efter os selv, Har du boet. I Indien er 70 % af befolkningen uden toiletter (dette er specielt et problem for kvinderne, som f.eks. ikke kan gå i skole, hvis der ikke er et toilet, (hvorfor er det altid anderledes for mændene ?). I USA bygger MacDonalds komposttoiletter i områderne udenfor “offentlig kloakering”, der findes alle mulige former for hjemmebyggede komposttoiletter. I Japan eksistere store forskningsteams, med en professor i komposttoiletter i spidsen, som udelukkende forsker i komposttoieltter. I Japan bor der rigtig mange mennesker på et meget lille areal, og naturligvis er rent drikkevand et meget stort problem.

Mange steder i Afrika går kvinderne den halve dag efter vand, samtidig med at de rige forbruger mere og mere vand i deres toiletter. At vandskyllende toiletter er blevet et statussymbol i den fattige del af verden er absurd. Har du nogensiden boet på et resort i Asien, hvor koralrevene er blevet ødelagt af turisternes vandskyllende toiletter, er det værd at overveje, om du vil blive ved med at skylle rent drikkevand ud i toilettet, eller om du vil blive god til at kompostere!

Vores-komposttoilethus-i-Sydindien

Vores komposttoilethus i Sydindien.

fra-Indien-vi-laver-3-separation-urin-faeces-og-vaskevand

Vi laver 3-separation: urin, fæces og vaskevand.

Kompost

"Længe leve komposttoilettet", Jytte Abildstrøm

Indlæs flere

Se oversigt over vores priser på komposttoiletter

EcoDry – porcelænstoiletstol med urinseparation

EcoDry er beregnet som toiletstol til komposttoilet med urinseparering. Toilettet kan indgå i forskellige komposttoiletløsninger, som afhænger af pladsforhold i og under toiletrummet.

Toiletstolen er i hvidt sanitetsporcelæn. Toilettet leveres komplet med hvidt sæde, skyllemekanisme, vandtilslutning via 30 cm flexislange med ½” gevind, og 60 cm urinslange. Overgangsmuffe 50mm til urinafløbet. Tætningskrave til montering i overgangen mellem porcelæn og nedfaldsrør. Leveres med monteringsanvisning, brugsanvisning og afstandsmål.

Nedfaldsrør indgår ikke i leverancen.

EcoDry har vandskyl i urinskålen monteret som standard. Toilettet kan dog sagtens anvendes uden vandtilslutning. Skyllet sker ved hjælp af en bekvemt placeret skylleknap, som regulerer en selvlukkende trykventil. Mængden af skyllevand bestemmes af hvor længe og hvor hårdt der trykkes på skylleknappen.

Bemærk at skylningen sker i urinskålen forrest, herfra kan vandet med en sædvanlig toiletbørste let anvendes til at holde hele toilettet rent og friskt. Urinen opsamles i særskilt urinbeholder.

Fækalierne falder direkte ned under toiletstolen og her skal være en kompostopsamlingsbeholder. Vi anbefaler at dette konstrueres, så det er nemt at tømme fækalierne til en udendørs komposterings-beholder. For at komposteringen af fækalierne bliver god, er det vigtigt at iblande kulstofholdigt materiale (f.eks. savsmuld, græs o.lign.). Dette kan nemt ske ved at komme en håndfuld af dette ned til fækalierne efter toiletbesøg

Pris: 3700 kr + moms og fragt (kan også afhentes)

oebro-toilet(1)

EcoDry.

ecodry-hos-familie(1)

EcoDry hos familie.

ecodry-med-maal(1)

EcoDry med mål.

EcoDry-toiletstol-set-lidt-fra-siden-uden-toiletbraet(1)

EcoDry toiletstol, set lidt fra siden uden toiletbræt.

EcoDry-toiletstol-set-ovenfra-uden-toiletbraet(1)

EcoDry toiletstol, set ovenfra uden toiletbræt.

EcoDry(1)

EcoDry.

Indlæs flere

Tag det første skridt mod

Et økologisk byggeri