Vi tilbyder

Masseovne

Store som små

projekter

Masseovne

Sundt håndværk

Vi er leveringsdygtige i masseovne og dele hertil. Her på siden finder du lidt generel information om vores masseovne.

Vi kan levere flere typer masseovne. Valget af ovntype afhænger af, hvilke krav man stiller til ovnen – både med hensyn til kapacitet og udseende. Vi yder konsulenthjælp, laver tegninger af den ovn, man ønsker samt hjælper med en hensigtsmæssig placering i forhold til fundering, skorsten osv., mod et beskedent honorar.

Fornyet Energi tilbyder en række forskellige masseovnsløsninger, hvor vi skelner mellem ” håndværkerovnen”, den runde masseovn og vores minimasseovnen. Du kan læse mere om vores enkelte masseovne på vores andre sider. Her finder du inspiration og beskrivelser til de enkelte typer ovne, som vi tilbyder.

Få et godt tilbud af Fornyet Energi

Få hjælp til dine byggeplaner

Hvis du gerne vil have os til at hjælpe med dine byggeplaner m.v. kan du ringe til os på 57 80 45 22 ca. 9-16. Hvis vi er på byggepladser, til møder, på værkstedet eller andre steder er vores telefonsvarer klar til korte beskeder.

Om masseovne

Nyttig information

Herunder finder du nyttig og praktiske informationer om opførelse og anvendelse af masseovne.

Vi er ildsjæle

Siden 70’erne har vi arbejdet med kombinationen sten/masse og brændefyring med ren forbrænding. I starten med de svenske rundtræksovne – men i 1985 i forbindelse med en studietur i USA, stiftede vi bekendtskab med de finske murede masseovne. Det resulterede i 1989 i den første af mange workshops i Danmark, hvor vi har undervist i at bygge masseovne.

Vores egne ovnsættere har siden bygget over 1000 masseovne.

Udover at bygge masseovne yder vi konsulenthjælp, laver tegninger af den ovn, du ønsker samt hjælper med en hensigtsmæssig placering i forhold til fundering, skorsten osv.

Desuden har vi egen produktion & salg af såvel ildfaste elementer, andre ildfaste materialer samt af låger og andre støbejernsdele til masseovne, murede komfurer & pejse.

SE Flemming Abrahamsson, Fornyet Energi i TV-INDSLAG OM MASSEOVNE

Masseovne

Danskerne har i løbet af de sidste 15 år taget masseovnen til deres hjerter. Den store komfort med en stabil varme gennem et helt døgn, med kun et bål i ovnen, passer til de danske familier. At masseovnen er uhyre billig i drift pga. den store udnyttelse af brændet glæder vore kunder dagligt.

Når I skal vælge en masseovn til jeres hus, er der flere forhold, som skal passe sammen.

Masseovnens kapacitet passer til huset, således at ovnen kan præstere den varme, der er behov for med et enkelt bål af 1-2 timers varighed i døgnet. Her er det vigtigt at se på ovnens vægt, da det er massens kapacitet, der afgør hvor meget varme der kan akkumuleres. Vore masseovne har alt efter størrelse en masse på 3,2 – 5,5 tons, hvilket svarer til at kunne opvarme et velisoleret hus på 90-125 m². Dernæst lægger vi meget vægt på at masseovnen bliver placeret på en smuk og hensigtsmæssig måde i huset, således at ovnen bliver en daglig æstetisk glæde. Trods den høje temperatur inde i ovnens kerne har overfladen af ovnen en konstant temperatur på 45º-55º, hvilket gør den meget børnevenlig og nem at møblere omkring.

Vi opfører masseovne i holdbare ildfaste materialer af høj kvalitet.

Vore masseovne holder en konstant og behagelig temperatur i et døgn ved et bål om dagen (12-18 kg brænde i 1-2 timer). Desuden giver ovnens opbygning en ren forbrænding, som betyder større udnyttelse af brændet og mindre forurening.

Praktiske oplysninger ved masseovnen

Da masseovnen er tung på et lille område, skal der være fundament til fast bund under ovnen. Hvis der er kælder eller ovnen på anden måde placeres på et etagedæk, er det nødvendigt at sørge for at der konstruktionsmæssigt er den rette understøtning under ovnen.

Masseovnen har udgang til skorsten i bunden af ovnen – det betyder at skorstenen skal gå til gulv. Skorstenen skal have en indvendig diameter på min. Ø20. En traditionel muret skorsten (uden isolering) er en god skorsten til en masseovn, da restvarmen fra ovnen opsuges i skorstenen og på denne måde kommer huset til gode.

Vi må understrege at masseovnen udvider sig en smule når den er varm, hvilket gør at husets konstruktioner ikke må hvile af på ovnen, så ovnen ikke kommer til at bære huset.

Der findes brandkrav fra myndighederne, det betyder at brændbare materialer skal have en vis afstand fra ovnen (ovnen kan f.eks. ikke indbygges i en trævæg – uden at afstandskravene overholdes.

Der kan placeres en kobberspiral (25 m) i toppen af ovnen, hvor der kan produceres et supplement til det varme vand. (vi gør opmærksom på at al tilslutning til vandsystemer skal udføres af aut. VVS, og derfor ikke er omfattet af vor priser).

Vedr. masseovne sammen med varmevexler-ventilation, varmepumper, jordvarme m.m. arbejder vi sammen med din lokale leverandør.

Tag det første skridt mod

Et økologisk byggeri