Fornyet Energi

Prispolitik

Læs vores

Prispolitik

I Fornyet Energi har vi det princip, at hver kunde må betale for det, man får.

Vi er et lille hårdt kæmpende firma i en ny – men for mange mennesker – meget interessant branche, nemlig økologisk byggeri. Derfor får vi mange henvendelser og forespørgsler, som vi naturligvis besvarer, såfremt det er os muligt. Det er vigtigt for os at understrege, at kortere telefoniske forespørgsler samt afgivelse af “standardtilbud” (dvs. tilbud der ikke kræver besøg på stedet, eller større granskning af tegningsmateriale) er gratis.

Da vi også skal holde os i “live” ……….:

Når det drejer sig om konsulentbesøg og mere avancerede forespørgsler, der involverer projektering/arkitektarbejde, må hver kunde, der rekvirerer dette, være indstillet på at betale for det arbejde, der bliver udført i forbindelse hermed; OGSÅ selvom dette senere involverer os i form af tilbud eller overslag til kunden.

Prisen for et konsulentbesøg er 550 ,-kr/time + moms + transport (3,54 kr./km + moms samt færge/bro). Normalt vil et indledende konsulentbesøg vare 2 timer.

Naturligvis må vi aftale nærmere pris når det er udover 60 km retur eller vores rejsetid af anden grund er uforholdsmæssig lang (for eksempel på grund af en færgerejse eller lignende).

For projektering/arkitektarbejde er prisen 550,-kr/time + moms

Ved tilbudsarbejde vedr. masseovne, komposttoiletter eller andet byggeri er vores håndværkerpris 450,- kr/time + moms + medarbejdertransport.

Vores prispolitik, som ovenfor beskrevet, er fastlagt udfra et princip om, at vi ikke ønsker at belaste vores kunder med omkostninger, der hidrører fra arbejde med “ikke-kunder”.

Tag det første skridt mod

Et økologisk byggeri